Tài khoản đầu tư
với spread cao hơn

Nhận đến 70% hoa hồng nếu khách hàng của bạn đầu tư vào tài khoản "Partner".

 • Tài khoản "Partner" là tài khoản gia tăng chênh lệch hoặc hoa hồng có chủ ý.
 • Một sự lựa chọn tuyệt vời cho các Đối tác có cung cấp EA hoặc Tín hiệu cho khách hàng.
 •  

  Tăng lợi nhuận

  Khi khách hàng của bạn đầu tư vào tài khoản "Partner", bạn nhận được hoa hồng gấp 2,5 lần.

 •  

  Khớp lệnh thị trường

  Khớp lệnh thị trường tức thì và chất lượng xử lý từng lệnh cao.

 •  

  Nhiều công cụ

  Với tài khoản "Partner", khách hàng của bạn có thể đầu tư vào các công cụ Tiền tệ, Chỉ số, Kim loại.

Tài khoản "Partner" là gì?

 • Tăng spread
  và giá trị hoa hồng

  Trên các tài khoản này, giá trị spread và hoa hồng được tăng có chủ ý. Qua đó, các đối tác của Ngân hàng Đầu tư RM sẽ nhận được các khoản hoa hồng cao hơn. Trung bình, tài khoản "Partner" tăng khoản hoa hồng của đối tác lên 2,5 lần so với các loại tài khoản khác.

 • Đối với các đối tác có cung cấp
  EA cho khách hàng của họ

  Khi EAs và tín hiệu được sử dụng trong đầu tư, mức spread tăng không phải là yếu tố chính ảnh hưởng đáng kể đến kết quả đầu tư. Nếu bạn cung cấp cho khách hàng của mình các dịch vụ bổ sung (EA hoặc tín hiệu), thì tài khoản "Partner" có thể là một công cụ tốt cho bạn.

Các loại tài khoản "Partner"

Ngân hàng Đầu tư RM sẽ gợi ý cho khách hàng của bạn mở tài khoản ProCent-Partner, Pro-Partner và ECN-Partner.

Pro-PartnerECN-PartnerProCent-Partner
 
 

Pro-Partner

 

ECN-Partner

 

ProCent-Partner

Khớp lệnh
 
 Khớp lệnh thị trường
 
 Khớp lệnh thị trường
 
 Khớp lệnh thị trường
Spread
 
 từ 2,4 pips
 
 từ 0 pips
 
 từ 2,4 pips
Mức hoa hồng đối tác
 
 70%
 
 70%
 
 70%
Hoa hồng cho khối lượng đầu tư 1 triệu USD
 
 Không có hoa hồng
 
 60 USD
 
 Không có hoa hồng
Công cụ sẵn có
 
  28 tiền tệ, kim loại
 
  36 tiền tệ, kim loại
 
  28 tiền tệ, kim loại
Nền tảng đầu tư
 
 WebTrader, MobileTrader
 
 WebTrader, MobileTrader
 
 WebTrader, MobileTrader