Các khoản thanh toán cho đối tác

Nhận hoa hồng đối tác hàng ngày mà không có bất kỳ giới hạn nào về số tiền thanh toán.

Tăng hoa hồng của bạn với chương trình Đối tác thân thiết của chúng tôi

Hàng tháng, chúng tôi trả thêm một số phần trăm hoa hồng thưởng dành cho đối tác. Với chương trình Đối tác thân thiết của chúng tôi, số tiền thưởng này sẽ được tự động chuyển cho bạn.

 • Hoa hồng bạn kiếm được 100 - 500 USD
  10% Hoa hồng thưởng lên đến 50 USD
 • Hoa hồng bạn kiếm được 500 - 30,000 USD
  15% Hoa hồng thưởng lên đến 4,500 USD
 • Hoa hồng bạn kiếm được nhiều hơn 30,000 USD
  20% Hoa hồng thưởng lên đến 6,000 USD

Tính toán hoa hồng đối tác của bạn

Khách hàng của bạn đầu tư càng nhiều, bạn càng nhận được nhiều hoa hồng

Tổng số lot  Tất cả cổ phiếu của 
 • Tiền tệ
 • Kim loại
 • Chỉ số
 • Chứng khoán

Chỉ 8 công cụ hàng đầu trong số 10.000 nhạc cụ được đưa ra làm ví dụ.

Chỉ 6 công cụ hàng đầu trong số 10.000 công cụ mới được trình bày làm ví dụ.

Chỉ 7 công cụ hàng đầu trong số 10.000 nhạc cụ được đưa ra làm ví dụ.

632

Chương trình đối tác thân thiết

Tổng hoa hồng của chương trình VIP với thu nhập từ Chương trình Đối tác thân thiết

def

 USD

def

Chương trình VIP

def

Chương trình đối tác thân thiết

Hoa hồng được tính dựa trên doanh thu của ngân hàng.

Dữ liệu chỉ được cung cấp cho mục đích minh họa. Doanh thu của ngân hàng trên một số loại tài khoản hoặc cho một số công cụ nhất định có thể thay đổi.

Nhận được nhiều hoa hồng hơn nữa với các loại tài khoản "Partner"

Các khách hàng bạn thu hút được có thể đầu tư vào tài khoản đặc biệt với mức spread gia tăng, điều này sẽ làm tăng lợi nhuận của bạn lên 2,5 lần so với tài khoản tiêu chuẩn.

Cent AffiliatePro-AffiliateECN Affiliate
 • Chế độ khớp lệnh
 • Chênh lệch
 • Tỷ lệ hoa hồng đối tác liên kết
 • Hoa hồng cho khối lượng đầu tư 1 triệu USD
 • Các công cụ khả dụng

ProCent-Partner

 • Chế độ khớp lệnh Khớp lệnh Thị trường
 • Chênh lệch từ 2.4 pip
 • Tỷ lệ hoa hồng đối tác liên kết 70%
 • Hoa hồng cho khối lượng giao dịch 1 triệu USDKhông có phí hoa hồng
 • Các công cụ khả dụng 28 cặp tỷ giá, Kim loại

Pro-Partner

 • Chế độ khớp lệnh Khớp lệnh Thị trường
 • Chênh lệch từ 2.4 pip
 • Tỷ lệ hoa hồng đối tác liên kết 70%
 • Hoa hồng cho khối lượng giao dịch 1 triệu USDKhông có phí hoa hồng
 • Các công cụ khả dụng 28 cặp tỷ giá, Kim loại

ECN-Partner

 • Chế độ khớp lệnh Khớp lệnh Thị trường
 • Chênh lệch từ 0 pip
 • Tỷ lệ hoa hồng đối tác liên kết 70%
 • Hoa hồng cho khối lượng giao dịch 1 triệu USD60 USD
 • Các công cụ khả dụng 36 cặp tỷ giá, Kim loại

Làm thế nào để trở thành đối tác của Ngân hàng Đầu tư RM?

 •  

  Đăng ký làm đối tác thông qua Khu vực thành viên của bạn.

 •  

  Nhận quyền truy cập vào các tài liệu marketing của Ngân hàng Đầu tư RM.

 •  

  Thu hút khách hàng và nhận các khoản thanh toán.