Nền tảng dựa trên web R StocksTrader

Tiếp cận tất cả thị trường toàn cầu từ một tài khoản.

Phần mềm đầu cuối nhiều tài sản R StocksTrader kết hợp công nghệ tiên tiến và thiết kế mang tính cổ điển được đưa lên tầm cao hoàn toàn mới. Không cần thêm phần mềm và cập nhật không cần thiết – có quyền tiếp cận tất cả thị trường tài chính toàn cầu thông qua phần mềm đầu cuối web trong trình duyệt web quen thuộc.

 • Tiện lợi và dễ sử dụng
 • Khoản nạp ban đầu là 100 USD
 • Đòn bẩy cho cổ phiếu lên tới 1:20
 • Danh sách theo dõi "tiên tiến"
 •  

  Trên 12.000 công cụ

  Chỉ số, CFD trên cổ phiếu, CFD trên Dầu, CFD trên Kim loại, Cặp tỷ giá, và ETF.

 •  

  Hỗ trợ hoạt động của công ty

  theo dõi chia tách, hợp nhất, nhận thanh toán cổ tức, v.v.

 •  

  Độ sâu Thị trường Cấp II và Thời gian & Mua bán

  nghiên cứu và phân tích điều kiện thị trường một cách chi tiết nhất.

 •  

  Trình xây dựng rôbốt đầu tư

  Công cụ miễn phí và rất hữu ích để đầu tư tự động.

Điều kiện Giao dịch

Trên 12.000 cổ phiếu, Chỉ số và ETF trên trái phiếu, chứng khoán, hàng hóa, v.v.

 • Hạn mức tín dụng
 • Hoa hồng
 • Hoa hồng Tối thiểu
 • Khối lượng Lệnh Tối thiểu
 • Khối lượng Lệnh Tối đa
 • Phí Cấp vốn (Hạn mức tín dụng trên 1:1)
 • Phí Cấp vốn (Hạn mức tín dụng 1:1)
 • Chênh lệch
 • Thời gian phiên (thực thi)
 • Thời gian phiên (yêu cầu)
 • Mức ngưng Giao dịch
 • Hoạt động của Công ty (bắt buộc)
 • Hoạt động của Công ty (tự nguyện)
 • Số lượng công cụ giao dịch
 • Miễn phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1)
 • Cổ phiếu Mỹ
  (Nạp từ 10.000 USD)

  • Hạn mức tín dụng: Lên tới 1:20 (hoặc theo yêu cầu)
  • Hoa hồng: 0,009 USD trên mỗi cổ phiếu
  • Hoa hồng Tối thiểu: 0,5 USD
  • Khối lượng Lệnh Tối thiểu: 1 cổ phiếu
  • Khối lượng Lệnh Tối đa: 4.999 cổ phiếu
  • Phí Cấp vốn (Hạn mức tín dụng trên 1:1): 7%
  • Phí Cấp vốn (Hạn mức tín dụng 1:1): 0%
  • Chênh lệch: Từ 0,01 USD
  • Thời gian phiên (thực thi): 13:30 - 20:00 (UTC)
  • Thời gian phiên (yêu cầu): 24/7
  • Mức ngưng Giao dịch: 20%
  • Hoạt động của Công ty (bắt buộc): Được áp dụng
  • Hoạt động của Công ty (tự nguyện)-
  • Số Công cụ giao dịch: Trên 3.000
  • Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1)
    
  Mới
 • Cổ phiếu Mỹ

  • Hạn mức tín dụng: Lên tới 1:20
  • Hoa hồng: 0,025 USD trên mỗi cổ phiếu
  • Hoa hồng Tối thiểu: 2 USD
  • Khối lượng Lệnh Tối thiểu: 1 cổ phiếu
  • Khối lượng Lệnh Tối đa: 4.999 cổ phiếu
  • Phí Cấp vốn (Hạn mức tín dụng trên 1:1): 7%
  • Phí Cấp vốn (Hạn mức tín dụng 1:1): 0%
  • Chênh lệch: Từ 0,01 USD
  • Thời gian phiên (thực thi): 13:30 - 20:00 (UTC)
  • Thời gian phiên (yêu cầu): 24/7
  • Mức ngưng Giao dịch: 20%
  • Hoạt động của Công ty (bắt buộc): Được áp dụng
  • Hoạt động của Công ty (tự nguyện)-
  • Số Công cụ giao dịch: Trên 3.000
  • Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1)
    
 • CFD trên Cổ phiếu Mỹ

  • Hạn mức tín dụng lên tới 1:20
  • Hoa hồng: 0,02 USD trên mỗi cổ phiếu
  • Hoa hồng Tối thiểu: 2 USD
  • Khối lượng Lệnh Tối thiểu: 1 cổ phiếu
  • Khối lượng Lệnh Tối đa: 20.000 cổ phiếu
  • Phí Cấp vốn (Hạn mức tín dụng trên 1:1): 7%
  • Phí Cấp vốn (Hạn mức tín dụng 1:1): 0%
  • Chênh lệch: Từ 0,01 USD
  • Thời gian phiên (thực thi): 13:30 - 20:00 (UTC)
  • Thời gian phiên (yêu cầu): 24/7
  • Mức ngưng Giao dịch: 20%
  • Hoạt động của Công ty (bắt buộc): Được áp dụng
  • Hoạt động của Công ty (tự nguyện)-
  • Số Công cụ giao dịch: Trên 8.400
  • Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1)
    
 • CFD trên Cổ phiếu Châu Âu

  • Đòn bẩy
   lên tới 1:5
   lên tới 1:4
  • Hoa hồng:0.07%
  • Hoa hồng Tối thiểu:
   2.8 GBP
   2.8 EUR
   40 NOK
   40 SEK
   30 DKK
  • Khối lượng Lệnh Tối thiểu:1 cổ phiếu
  • Khối lượng Lệnh Tối đa:20.000 shares
  • Phí Cấp vốn (Đòn bẩy trên 1:1):-7%
  • Phí Cấp vốn (Đòn bẩy 1:1): 0%
  • Chênh lệch:Từ 0.000
  • Thời gian phiên (thực thi):08:00 - 16:30 UTC
  • Thời gian phiên (yêu cầu):24/7
  • Mức ngưng Giao dịch:20%
  • Hoạt động của Công ty (bắt buộc): Được áp dụng
  • Hoạt động của Công ty (tự nguyện)-
  • Số Công cụ giao dịch:
   84
   120
   7
   12
   38
   37
   25
   9
   36
   21
   24
   29
   20
  • Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1)
    
  Mới
 • Cặp tỷ giá

  • Đòn bẩy: Lên tới 1:100
  • Hoa hồng: 15 USD trên 1 triệu đồng tiền yết giá
  • Hoa hồng Tối thiểu-
  • Khối lượng Lệnh Tối thiểu: 1.000 (0,01 lô)
  • Khối lượng Lệnh Tối đa: 10.000.000 (100 lô)
  • Phí Cấp vốn (Đòn bẩy trên 1:1): Biến đổi
  • Phí Cấp vốn (Đòn bẩy 1:1)-
  • Chênh lệch: Từ 0 pip
  • Thời gian phiên (thực thi): 00:15 - 23:59, thứ Hai - thứ Sáu
  • Thời gian phiên (yêu cầu): 24/7
  • Mức ngưng Giao dịch: 20%
  • Hoạt động của Công ty (bắt buộc)-
  • Hoạt động của Công ty (tự nguyện)-
  • Số lượng Công cụ giao dịch: 50
  • Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1)
    
 • Chỉ số

  • Đòn bẩy: 1:100
  • Hoa hồng: Biến đổi
  • Hoa hồng Tối thiểu: 1 USD
  • Khối lượng Lệnh Tối thiểu: 1 hợp đồng
  • Khối lượng Lệnh Tối đa: 100
  • Phí Cấp vốn(Đòn bẩy trên 1:1): 3%
  • Phí Cấp vốn (Đòn bẩy 1:1)-
  • Chênh lệch: Từ 0,5 pip
  • Thời gian phiên (thực thi): Biến đổi
  • Thời gian phiên (yêu cầu): 24/7
  • Mức ngưng Giao dịch: 20%
  • Hoạt động của Công ty (bắt buộc)-
  • Hoạt động của Công ty (tự nguyện)-
  • Số lượng Công cụ giao dịch: 9
  • Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1)
    
 • CFD trên kim loại

  • Đòn bẩy: 1:100
  • Hoa hồng: 15 USD đối với khối lượng giao dịch 1 triệu USD
  • Hoa hồng Tối thiểu: 0,01
  • Khối lượng Lệnh Tối thiểu: 1
  • Khối lượng Lệnh Tối đa: 250.000
  • Phí Cấp vốn(Đòn bẩy trên 1:1): Biến đổi
  • Phí Cấp vốn (Đòn bẩy 1:1)-
  • Chênh lệch: Từ 0,01
  • Thời gian phiên (thực thi): 1:00 giờ sáng - 11:55 giờ đêm, thứ Hai - thứ Sáu
  • Thời gian phiên (yêu cầu): 24/7
  • Mức ngưng Giao dịch: 20%
  • Hoạt động của Công ty (bắt buộc)-
  • Hoạt động của Công ty (tự nguyện)-
  • Số lượng Công cụ giao dịch: 2
  • Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1)
    
 • CFD trên dầu

  • Đòn bẩy: 1:20
  • Hoa hồng: 35 USD đối với khối lượng giao dịch 1 triệu USD
  • Hoa hồng Tối thiểu: 0,01
  • Khối lượng Lệnh Tối thiểu: 10
  • Khối lượng Lệnh Tối đa: 500.000
  • Phí Cấp vốn(Đòn bẩy trên 1:1): Biến đổi
  • Phí Cấp vốn (Đòn bẩy 1:1)-
  • Chênh lệch: Từ 0,01
  • Thời gian phiên (thực thi): 3:00 giờ sáng - 11:15 giờ đêm, thứ Hai - thứ Sáu
  • Thời gian phiên (yêu cầu): 24/7
  • Mức ngưng Giao dịch: 20%
  • Hoạt động của Công ty (bắt buộc)-
  • Hoạt động của Công ty (tự nguyện)-
  • Số lượng Công cụ giao dịch: 2
  • Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1)
    
  

Hai mô hình tính toán vị thế

Các mô hình tính giá trị ròng và tự bảo hiểm cho việc đầu tư hiệu quả.

 • Tính giá trị ròng

   

  Trong mô hình tính giá trị ròng, bạn chỉ có thể mở một vị thế trong một công cụ đầu tư. Nếu bạn cố mở thêm một lệnh trong cùng một công cụ, hoặc là cả hai giao dịch sẽ bị đóng, hoặc là khối lượng của vị thế hiện tại sẽ bị thay đổi, hoặc vị thế hiện tại sẽ đảo ngược theo chiều ngược lại.

 • Tự bảo hiểm

  Sử dụng mô hình tự bảo hiểm, bạn có thể mở một vài vị thế trong cùng công cụ theo các chiều hướng khác nhau, trong trường hợp có đủ ký quỹ để mở và duy trì chúng.

Khi mở một tài khoản R StocksTrader mới, bạn có thể chọn một trong những mô hình tính toán vị thế này.

R StocksTrader

Cùng với R StocksTrader, bạn sẽ đạt được mục tiêu đầu tư của mình

Ngay cả những nhà đầu tư tinh vi nhất sẽ tìm thấy nhiều tùy chọn và tính năng trong nền tảng R StocksTrader để thỏa mãn yêu cầu và nhu cầu của họ. Danh sách theo dõi độc đáo, nhiều cửa sổ, và vô số phương thức xem – tất cả những điều này nhằm cung cấp những điều kiện đầu tư thuận tiện nhất có thể. Nhà đầu tư có cơ hội tận hưởng biểu đồ nhanh nhất trong ngành và công cụ phân tích kỹ thuật tiên tiến từ mọi nơi trên thế giới bằng bất kỳ trình duyệt nào.

Tùy chỉnh cá nhân

 • Danh sách theo dõi

  Hiệu quả hơn trong việc quản lý đầu tư của bạn với sự trợ giúp của danh sách theo dõi tùy chỉnh và thuộc hệ thống. Các công cụ cần thiết có thể được thêm vào danh sách theo dõi tùy chỉnh hoặc xóa khỏi danh sách tùy chỉnh, và danh sách theo dõi thuộc hệ thống, như Nhà giao dịch thua lỗ hàng đầu, Nhà giao dịch có lãi hàng đầu, Nhà giao dịch hàng đầu về khối lượng, được cập nhật theo thời gian thực.

 • Đầu tư từ biểu đồ

  Lệnh và giao dịch đang hoạt động được tự động đồng bộ hóa với biểu đồ. Việc đặt lệnh và quản lý lệnh Dừng và Giới hạn luôn dễ dàng, cho dù đó là màn hình cảm ứng hay thiết bị "Kéo và thả".

 • Đầu tư bằng Một cú nhấp chuột

  Dịch vụ này cho phép bạn nhập vị thế nhanh chóng và an toàn và khiến hoạt động đầu tư trở nên thoải mái hơn để tiết kiệm thời gian của bạn.

Trình xây dựng Chiến lược Tự động Miễn phí

Công cụ độc đáo trong phần mềm đầu cuối R StocksTrader, sẽ cho phép bạn xây dựng, khởi chạy, và thử nghiệm chiến lược giao dịch của bạn. Bạn sẽ có cơ hội tạo ra các thuật toán đầu tư hiệu quả với các tính năng và chức năng không phức tạp để giúp bạn giảm thời gian đầu tư thủ công. Việc sử dụng trình xây dựng chiến lược không yêu cầu kỹ năng hoặc kiến thức lập trình.

 •  

  Miễn phí

  Bất kể bạn đầu tư như thế nào, trên tài khoản thực hay tài khoản demo, sẽ không bị tính thêm phí cho việc đó. R StocksTrader là phần mềm đầu cuối đám mây, vì vậy tài khoản và chiến lược cá nhân của bạn được giữ trong đó luôn an toàn và bảo mật.

 •  

  Chiến lược Mẫu

  Sử dụng chiến lược mẫu – bạn có thể Chỉnh sửa, tùy chỉnh, và chạy chúng một cách hoàn hảo. Sử dụng chúng, bạn sẽ nhanh chóng hiểu các chiến lược tự động được thiết kế như thế nào và sau đó thử tạo chiến lược của riêng mình.

 •  

  Thử nghiệm nhanh

  So với các phương pháp tương tự, phương pháp được sử dụng trong nền tảng R StocksTrader là nhanh hơn và cung cấp kết quả chính xác hơn. Dữ liệu lịch sử quay trở lại năm 1970 sẵn có để thử nghiệm ngược chiến lược dài hạn của bạn.

 •  

  Hỗ trợ Tận tâm

  Bộ phận Hỗ trợ Trực tuyến 24/7 của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn giải quyết vấn đề của mình.

Câu hỏi Thường gặp (FAQ)

 • Cách mở tài khoản trong nền tảng R StocksTrader?

  1. Nếu bạn đã có Khu vực Thành viên của RM Investment Bank, thì hãy đăng nhập và chọn "Mở tài khoản R StocksTrader" hoặc "Mở tài khoản Demo R StocksTrader" từ menu "Tài khoản Live". Điền tất cả các trường và nhấp vào nút "Tiếp tục".

  2. Nếu bạn chưa là khách hàng của RM Investment Bank, thì bạn sẽ phải đăng ký Khu vực Thành viên. Để làm việc này, hãy truy cập liên kết. Điền tất cả trường được yêu cầu trong biểu mẫu đăng ký, truy cập Khu vực Thành viên, và làm theo hướng dẫn trong phần 1.

 • Tôi có thể mở tài khoản Demo không?

  Có.

 • Tôi có thể đăng nhập nền tảng đầu tư bằng cách nào?

  Truy cập nền tảng giao dịch R StocksTrader tại https://stockstrader.rmib.com. Để đăng nhập vào nền tảng, bạn phải nhập thông tin đăng nhập tại Khu vực thành viên (e-mail của bạn) và mật khẩu.

 • Phương thức nạp tiền và rút tiền nào sẵn có dành cho tôi?

  Nạp tiền & Rút tiền từ tài khoản R StocksTrader có thể được thực hiện thông qua trên 20 hệ thống thanh toán, danh sách đầy đủ về những hệ thống khả dụng trên trang "Phương thức Nạp tiền & Rút tiền".

 • Tại sao tôi nên thử nền tảng R StocksTrader?

  • Hơn 12.000 công cụ: Cổ phiếu, Chỉ số, ETF, Cặp tiền tệ
  • Không có phí dữ liệu thị trường. Không có phí hàng tháng. Không yêu cầu khối lượng tối thiểu
  • Tất cả sự kiện của công ty được hệ thống hỗ trợ và xử lý tự động
  • Trình xây dựng Chiến lược. Không cần kỹ năng lập trình
  • Quản lý lệnh sau và trước phiên: đặt và sửa đổi lệnh Chốt lãi, Cắt lỗ, Giới hạn, và Dừng ngay cả khi thị trường đóng cửa. Chúng sẽ được khớp sau khi phiên bắt đầu.
  • Bạn có thể lập biểu đồ hai hoặc nhiều tài sản trên cùng biểu đồ để so sánh.
  • Xem tác động của ký quỹ và hoa hồng tiềm năng đối với lệnh.
  • Kế hoạch liên kết. Bất kỳ công cụ nào mà bạn nhấp vào trong phần mềm đầu cuối được liên kết với một hoặc nhiều biểu đồ. Không cần dành thời gian vào việc tìm kiếm công cụ trên biểu đồ.
  • Nhiều bố cục biểu đồ. Tùy chỉnh, lưu và sử dụng không gian làm việc của nhà đầu tư khác nhau.
  • Thân thiện với người dùng và dễ dàng điều hướng
  • Danh sách theo dõi để điều hướng và tham khảo nhanh hơn
  • Đầu tư bằng một cú nhấp chuột, đầu tư gia tăng và tránh xác nhận của mỗi giao dịch
  • Dựa trên Web: không cần tải về hoặc cài đặt
 • Phí Cấp vốn (Lãi) là gì?

  Vào cuối mỗi ngày, vị thế đầu tư mở của bạn có thể phải chịu khoản phí được gọi là Phí Cấp vốn. Giá trị của Phí Cấp vốn, ở đó lãi được dựa trên, có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước cho khách hàng.

  • Phí cấp vốn = giá х khối lượng х Phí cấp vốn % /100/360
  • Twitter, 100 cổ phiếu, mua vào, Phí cấp vốn = 25 х 100 х -7% /100 /360 = -0,49 USD

  Xin lưu ý rằng vào đêm thứ Sáu đến thứ Bảy, Phí Tài chính sẽ tăng gấp ba lần đối với Cổ phiếu, Tiền tệ, Chỉ số.

 • Cách Giao dịch Cổ phiếu trên R StocksTrader?

  Ví dụ về việc Mua Cổ phiếu của Facebook:

  1. Chọn tài sản cụ thể.

   

  Ví dụ, bạn quan tâm đến giao dịch cổ phiếu của Facebook. Giá hiện tại là 116.88/117.03 USD.

  2. Bán ra hoặc mua vào.

  Bạn chọn mua vào 50 cổ phiếu tại mức giá bán ra là 117.03, vì bạn cho rằng thị trường sẽ tăng (nếu không bạn có thể bán ở mức giá mua là 116.88 nếu bạn cho rằng thị trường sẽ giảm).

  3. Hoa hồng và ký quỹ

  Trong ví dụ này, tổng mức đầu tư của bạn là 50 cổ phiếu x 117.03 (giá mua) = 5.851,5 USD.

  Có hoa hồng: 0,015 USD mỗi cổ phiếu, tối thiểu = 1.5 USD. Do đó, hoa hồng cho việc mở vị thế = 1.5 USD.

  Yêu cầu ký quỹ trên cổ phiếu Facebook là 5%, do đó, để mở giao dịch này bạn sẽ cần có 5.851,5 USD x 5% = 292.57 USD trong tài khoản của mình (hoặc số tiền tương đương bằng đồng tiền khác).

  4. Đóng lệnh của bạn.

  Trong suốt cả ngày, thị trường tăng, và giá cổ phiếu Facebook là 132.52/132.67 USD. Bạn chọn đóng vị thế của mình ở mức giá 132,52. Hoa hồng cho việc đóng vị thế = 1.5 USD.

  5. Tính toán Lãi/Lỗ

  Lãi / lỗ được tính dựa trên sự chênh lệch giữa giá mở cửa và đóng cửa, tính bằng điểm.

  Trong trường hợp này: 132.52 – 117.03 = 15.49 USD.

  Bạn đã mua 50 cổ phiếu, và thị trường đã biến động có lợi cho bạn.

  Do đó, lợi nhuận gộp của bạn là 50 * 15.49 = 774.5 USD.

 • Các loại lệnh và Định nghĩa về lệnh được sử dụng trong Nền tảng

  Lệnh Thị trường
  Lệnh mua vào hoặc bán ra tại giá thị trường hiện tại. Giá khớp lệnh tốt nhất được đảm bảo bởi địa điểm thực hiện. Giá lệnh Yêu cầu không được đảm bảo.

  Lệnh Giới hạn Mua
  Lệnh chờ để mua dưới giá thị trường hiện tại. Điều kiện kích hoạt: giá Bán hiện tại thấp hoặc bằng giá lệnh đã công bố. Giá lệnh Yêu cầu được đảm bảo. Giá Khớp lệnh cao hơn hoặc bằng Giá đã Công bố.

  Lệnh dừng Mua
  Lệnh chờ để mua trên giá thị trường hiện tại. Điều kiện kích hoạt đối với FX / Chỉ số: giá bán hiện tại cao hơn hoặc bằng giá lệnh đã công bố. Điều kiện kích hoạt đối với Cổ phiếu: giá cuối cùng cao hơn hoặc bằng với giá lệnh đã công bố. Giá lệnh Yêu cầu không được đảm bảo.

  Lệnh Giới hạn Bán
  Lệnh chờ để bán trên giá thị trường hiện tại. Điều kiện kích hoạt: giá Mua hiện tại thấp hoặc bằng giá lệnh đã công bố. Giá lệnh Yêu cầu được đảm bảo. Giá Khớp lệnh cao hơn hoặc bằng Giá đã Công bố.

  Lệnh dừng Bán
  Lệnh chờ để bán dưới giá thị trường hiện tại. Điều kiện kích hoạt đối với FX / Chỉ số: giá mua hiện tại thấp hơn hoặc bằng giá của lệnh đã công bố. Điều kiện kích hoạt đối với Cổ phiếu: giá cuối cùng thấp hơn hoặc bằng với giá của lệnh đã công bố. Giá lệnh yêu cầu không được đảm bảo.

  Tình trạng Thời gian Hết hạn (Giới hạn Mua, Dừng mua, Giới hạn Bán, Dừng bán):

  Lệnh có giá trị đến khi Hủy bỏ - Lệnh sẽ có giá trị ngay sau khi cài đặt cho tới khi hủy bỏ.
  Lệnh trong ngày - Lệnh sẽ duy trì cho đến cuối ngày giao dịch, trong trường hợp đó nó sẽ bị hủy nếu không được kích hoạt.
  Cuối tuần - Lệnh sẽ có giá trị cho tới cuối tuần, đó là thứ Sáu.
  Lệnh trong ngày - Lệnh sẽ duy trì cho đến cuối ngày, trong trường hợp đó, nó sẽ bị hủy nếu không được kích hoạt.
  Chọn Ngày và Giờ - Ưu tiên Cá nhân của tính hiệu lực đã chọn.

  Lệnh Cắt lỗ
  Lệnh dừng để đóng giao dịch. Điều kiện kích hoạt đối với FX / Chỉ số: giá mua hiện tại (dành cho giao dịch MUA) hoặc giá bán hiện tại (dành cho giao dịch BÁN) đạt mức Cắt lỗ. Điều kiện kích hoạt đối với Cổ phiếu: giá cuối cùng đạt mức giá Cắt lỗ. Giá lệnh yêu cầu không được đảm bảo.

  Lệnh dừng Treo
  Lệnh dừng treo là một loại lệnh cắt lỗ động theo sát mức giá. Khi bạn đặt lệnh dừng treo, bạn chỉ rõ số pip từ mức giá hiện tại, và chính là như vậy. Nếu thị trường diễn biến theo hướng của bạn, lệnh dừng treo theo sát mức giá và sẽ được kích hoạt chỉ sau khi giá đổi chiều và biến động một số pip đã được chỉ rõ. Giá trị của mức giá hiện tại phụ thuộc vào loại công cụ:

  Cổ phiếu và tiền điện tử: Mức giá cuối cùng
  Các tài sản khác (vị thế mua): Giá mua
  Các tài sản khác (vị thế bán): Giá bán

  Lệnh Chốt lãi
  Lệnh giới hạn để đóng giao dịch. Điều kiện kích hoạt: giá mua hiện tại (dành cho giao dịch MUA) hoặc giá bán hiện tại (dành cho giao dịch BÁN) đạt mức Chốt lãi. Giá lệnh Yêu cầu được đảm bảo. Giá khớp lệnh bằng hoặc cao hơn giá đã công bố trong Chốt lãi.

  Lệnh Ngưng Giao dịch
  Lệnh dừng để đóng giao dịch. Điều kiện kích hoạt: Mức ký quỹ thấp hoặc bằng Mức ngưng Giao dịch.

  Định nghĩa

  Loại Lệnh - Thị trường, Giới hạn, Dừng, Cắt lỗ, Chốt lãi, Ngưng giao dịch.
  Trạng thái Lệnh - Đang hoạt động, đang khớp lệnh, đã khớp lệnh, đã hủy bỏ, đã từ chối.
  Giá Lệnh đã Công bố – giá lệnh trước khi lệnh được kích hoạt để khớp.
  Giá Lệnh đã Khớp – giá lệnh sau khi lệnh đã được khớp.
  Giá cuối cùng – giá của giao dịch được thực hiện cuối cùng ở địa điểm thực hiện. Công cụ cổ phiếu cho biết giá cuối cùng trên biểu đồ tài chính.
  Giao dịch – kết quả của lệnh được khớp. Mọi lệnh đã khớp để mở hoặc đóng giao dịch.
  Trạng thái giao dịch – mở, đang đóng, đã đóng.

 • Quy tắc Khớp lệnh đối với Cổ phiếu tồn tại trong nền tảng là gì?

  1. Lệnh dừng hoặc Giới hạn trở nên hoạt động sau khi được tạo ra. Chỉ lệnh đang hoạt động mới có thể được cập nhật/hủy trong giờ thị trường mở. Tất cả lệnh đang hoạt động có thể được tìm thấy trong thẻ "Lệnh Đang hoạt động" của sơ lược về tài khoản trong nền tảng đầu tư của khách hàng.

  2. Bất kỳ lệnh nào, thỏa mãn một trong các điều kiện bên dưới, thay đổi trạng thái thành "Đang khớp lệnh"

   2.1 Lệnh thị trường đã được gửi;
   2.2 Lệnh Cắt lỗ, Chốt lãi, Ngưng giao dịch sau khi được tạo ra;
   2.3 Giá đã công bố của lệnh Dừng, Giới hạn được kích hoạt.

  3. Tất cả lệnh với trạng thái "Đang khớp lệnh" có thể được tìm thấy trong thẻ Lệnh Đang hoạt động của mục sơ lược về tài khoản trong nền tảng đầu tư của khách hàng cho đến khi trạng thái được hệ thống thay đổi thành "đã khớp" hoặc "bị từ chối".

  4. Tất cả lệnh có trạng thái "Đang khớp lệnh" được hệ thống tự động hủy vào cuối mỗi ngày.

  5. Khi lệnh được khớp, Giao dịch liên quan được mở hoặc đóng tại mức giá lệnh Được khớp và trạng thái lệnh được thay đổi thành "đã khớp".

  6. Khi lệnh bị người dùng hủy hoặc bị hệ thống từ chối, trạng thái lệnh được thay đổi thành "đã hủy" hoặc "bị từ chối" một cách phù hợp.

  7. Tất cả lệnh "đã khớp", "đã hủy" và "bị từ chối" có thể được tìm thấy trong thẻ Sổ nháp Giao dịch trong mục sơ lược về tài khoản trong nền tảng giao dịch của khách hàng.

  8. Tất cả các lệnh chỉ được thực hiện trong phiên giao dịch. Quản lý lệnh sau và trước phiên giao dịch: đặt và sửa đổi lệnh Chốt lãi, Cắt lỗ, Giới hạn, và Dừng ngay cả khi thị trường đóng cửa. Chúng sẽ được khớp sau khi phiên giao dịch bắt đầu.

  9. Hoa hồng được tạo bởi lệnh Được khớp làm tăng hoa hồng của các giao dịch liên quan mỗi khi giao dịch được mở và đóng.

  10. Trong trường hợp Mức Kỹ quý Tài khoản thấp hơn hoặc bằng Mức ngưng Giao dịch, hệ thống gửi lệnh Ngưng giao dịch để đóng tất cả giao dịch mở. Trong trường hợp lệnh Ngưng giao dịch bị hủy bởi địa điểm thực hiện và Mức Ký quỹ Tài khoản vẫn thấp hơn hoặc bằng mức Ngưng giao dịch, hệ thống sẽ gửi lại lệnh Ngưng Giao dịch.

  11. Lệnh Cắt lỗ, Chốt lãi, Ngưng giao dịch hoặc lệnh Thị trường đóng giao dịch có trạng thái "Đang khớp lệnh" thay đổi trạng thái giao dịch có liên quan thành "đang đóng". Khi lệnh có liên quan "được khớp", giao dịch trở thành "đã đóng". Trong trường hợp lệnh liên quan bị từ chối, giao dịch trở thành "mở" một lần nữa.

  12. Tất cả giao dịch "mở", "đang đóng" và "đã đóng" được nêu trong thẻ Vị thế của mục sơ lược về tài khoản trong nền tảng đầu tư của khách hàng.

  13. Tất cả giao dịch cùng với giao dịch số dư (Nạp tiền/Rút tiền) và cổ tức tiền mặt trong trường hợp đầu tư Cổ phiếu có thể được tìm thấy trong thẻ Lịch sử của mục sơ lược về tài khoản trong nền tảng đầu tư của khách hàng.

  14. RM Investment Bank dựa trên địa điểm thực hiện của bên thứ ba đối với việc định giá và khối lượng sẵn có, do đó việc khớp lệnh của khách hàng sẽ tùy thuộc vào định giá và tình trạng khả dụng của thanh khoản tại địa điểm thực hiện. Mặc dù RM Investment Bank khớp tất cả lệnh do khách hàng đặt, nhưng công ty có quyền từ chối lệnh thuộc loại bất kỳ hoặc lệnh có thể bị địa điểm thực hiện từ chối.

  15. Lệnh được gửi gần thời điểm mở đầu tư: Vui lòng lưu ý rằng thị trường có thể đặc biệt biến động gần thời điểm phiên đầu tư mở cửa, với giá và khối lượng sẵn có thường xuyên thay đổi nhanh chóng và nguồn dữ liệu từ nhiều thị trường khác nhau có khả năng bị chậm hoặc tạm thời không khả dụng. Đầu tư RM Investment Bank không thể đảm bảo rằng lệnh được gửi gần thời điểm mở cửa đầu tư nhất thiết sẽ nhận được giá được báo tốt nhất. Bạn có thể muốn xem xét việc sử dụng lệnh giới hạn tại thời điểm mở cửa phiên, mặc dù lệnh thị trường nên được sử dụng nếu bạn muốn một sự chắc chắn cao hơn khi khớp lệnh. Trong trường hợp lệnh Chốt lãi hoặc Cắt lỗ bị từ chối, mức Chốt lãi và Cắt lỗ sẽ bị xóa.

 • Hoạt động nào của công ty tồn tại trong nền tảng khi đầu tư vào Cổ phiếu?

  Vị thế Mua
  Khách hàng nắm giữ vị thế bán vào ngày không hưởng cổ tức sẽ được tính phí cổ tức hiện hành dưới hình thức điều chỉnh tiền mặt, bị ghi nợ từ số dư khả dụng của tài khoản đầu tư liên quan. Giao dịch có thể được tìm thấy trong Thẻ Lịch sử trong nền tảng đầu tư của khách hàng - "Điều chỉnh Tiền mặt".

  Vị thế Bán
  Khách hàng nắm giữ vị thế bán vào ngày không hưởng cổ tức sẽ được tính phí cổ tức hiện hành dưới hình thức điều chỉnh tiền mặt, bị ghi nợ từ số dư khả dụng của tài khoản giao dịch liên quan. Giao dịch có thể được tìm thấy trong Thẻ Lịch sử trong nền tảng giao dịch của khách hàng - "Điều chỉnh Tiền mặt".

  Quy trình cổ tức
  Giao dịch cổ tức bằng tiền mặt ghi nợ/ghi có số dư tài khoản vào ngày không hưởng cổ tức lúc 15:00 giờ theo giờ máy chủ. Giao dịch có thể được tìm thấy trong Thẻ Lịch sử.

  Trong trường hợp Số tiền Cổ tức bằng Tiền mặt của Vị thế Mua là:

  Cổ tức trên cổ phiếu * Khối lượng

  trong đó:
  Khối lượng = Hợp đồng * Quy mô hợp đồng

  Trong trường hợp Số tiền Cổ tức bằng Tiền mặt của Vị thế Bán là:

  (-1) * Cổ tức trên cổ phiếu * Khối lượng

  trong đó:
  Khối lượng = Hợp đồng * Quy mô hợp đồng

  Việc chia tách cổ phiếu
  Trong trường hợp chia tách cổ phiếu, điều chỉnh thích hợp về vị thế của khách hàng sẽ được phản ánh trên tài khoản đầu tư theo việc chia tách cổ phiếu đã công bố.

  Quy trình chia tách
  Quy trình chia tách hoạt động trên máy chủ hàng ngày lúc 15:00 giờ theo giờ máy chủ. Trong quy trình, tất cả lệnh (Giới hạn, Dừng) đang chờ hoạt động đối với cổ phiếu sẽ bị xóa.

  Bình quân gia quyền giá và tổng khối lượng được tính riêng cho tất cả giao dịch mở khi bán và tất cả giao dịch mở khi mua của công cụ và được chỉ định là giá mở cửa mới và khối lượng mới để giao dịch với khối lượng tối đa cho giao dịch mua và bán tương ứng. Trong trường hợp giao dịch nhận được cổ phiếu lẻ, các cổ phiếu đó sẽ được thanh lý cho giao dịch tiền mặt – "Điều chỉnh chia tách tiền mặt". Khối lượng của các giao dịch khác cho công cụ liên quan sẽ được đặt lại về 0 và chuyển đến Thẻ Lịch sử.

  Điều chỉnh cổ phiếu lẻ
  Trong trường hợp kết quả hoạt động của công ty dẫn đến vị thế từng phần, RM Investment Bank Châu Á có quyền theo quyết định của mình để ghi có thành phần nhỏ chưa thanh toán dưới dạng điều chỉnh tiền mặt được ghi có vào tài khoản đầu tư của khách hàng.

  Các hoạt động khác của Công ty
  Trong trường hợp cổ phiếu không được niêm yết, sáp nhập, mua lại, đấu thầu, tách ra, vị thế của khách hàng sẽ được đóng tại mức giá thị trường cuối cùng được giao dịch.

  RM Investment Bank không chịu trách nhiệm cho khách hàng biết về các thông báo đối với hoạt động của công ty.

 • Mô hình tính toán vị thế ròng khác với mô hình tính toán tự bảo hiểm như thế nào?

  Tính giá trị ròng

  Mô hình tính toán vị thế ròng chỉ cho phép bạn mở một vị thế trong một công cụ đầu tư. Các điều kiện cho bất kỳ công cụ đầu tư nào sử dụng mô hình tính giá trị ròng:

  • Bạn không thể mở hai vị thế theo các chiều hướng khác nhau (bán và mua) có cùng khối lượng – chúng sẽ đóng lẫn nhau.
  • Nếu khối lượng vị thế mới của bạn lớn hơn vị thế bán ra hiện tại (hoặc ngược lại), vị thế hiện tại sẽ đảo ngược theo chiều hướng ngược lại.
  • Nếu khối lượng vị thế mới của bạn nhỏ hơn vị thế bán ra hiện tại (hoặc ngược lại), khối lượng của vị thế hiện tại sẽ giảm theo khối lượng của vị thế ngược lại.
  • Các lệnh mở theo cùng chiều hướng sẽ được tổng kết.

  Trong mọi trường hợp, sẽ luôn chỉ có một vị thế trong một công cụ đầu tư.

  Tự bảo hiểm

  Tài khoản tự bảo hiểm cho phép bạn mở bao nhiêu vị thế trong cùng công cụ theo các chiều hướng khác nhau như bạn muốn, trong trường hợp có đủ ký quỹ để mở và duy trì chúng.

  Nếu bạn làm việc với mô hình tính toán tự bảo hiểm và đã có một vị thế mở trong công cụ nào đó và muốn mở một vị thế mới, bạn sẽ chỉ nhận được một vị thế mở khác. Không giống mô hình tính giá trị ròng, trong mô hình tự bảo hiểm, việc mở một vị thế mới không ảnh hưởng đến các vị thế hiện tại.