Tài khoản Hồi giáo

RM Investment Bank cung cấp - tài khoản Miễn phí Swap Hồi giáo. Thay vì phí swap, chủ sở hữu tài khoản Swap-Free sẽ chỉ phải trả một khoản hoa hồng cố định, phụ thuộc vào loại cặp tiền tệ và số lượng lot mở, chứ không phụ thuộc vào lãi suất của ngân hàng phát hành. Loại tài khoản này được tạo đặc biệt cho những khách hàng theo đạo Hồi, những người không được phép đầu tư vào giao dịch hoán đổi vì luật Sharia.

Đăng ký tài khoản Miễn phí qua đêm:

1

Mở tài
khoản đầu tư

Mở tài khoản
2

Liên hệ với
Hỗ trợ Trực tuyến

Điền đơn đăng ký

Khi bạn thay đổi loại tài khoản của mình thành Miễn phí qua đêm, tất cả các điều kiện đầu tư khác vẫn nguyên vẹn và hoa hồng qua đêm chỉ phụ thuộc vào công cụ và số lượng lot mở.

Điều kiện của dịch vụ và phí hoa hồng