•  36 cặp tỷ giá
    Kim loại
  •  Khớp lệnh Thị trường
    Khớp lệnh Nhanh
  •  Không có Hoa hồng Nạp tiền/Rút tiền
Nền tảng và phần mềm đầu cuối đầu tư Nền tảng và phần mềm đầu cuối đầu tư     
Tiền nạp tối thiểu Tiền nạp tối thiểu100 USD 
Đồng tiền tài khoản Đồng tiền tài khoảnUSD
Báo giá Báo giá Mở rộng (5 chữ số sau dấu phẩy)
Khối lượng lệnh tối thiểu (lô) Khối lượng lệnh tối thiểu (lô)0,1 đối với MT4, 0,01 đối với MT5
Khối lượng lệnh tối đa (lô) Khối lượng lệnh tối đa (lô) là 500
Số lượng vị thế tối đa Số lượng vị thế tối đa là 200
Khối lượng bước tối thiểu Khối lượng bước tối thiểu là 0,01
Hoàn tiền (Chiết khấu) Hoàn tiền (Chiết khấu)
 
Mức ngưng Giao dịch Mức ngưng Giao dịch là 10%
Tài khoản miễn phí qua đêm Tài khoản miễn phí qua đêm
 
Đầu tư bằng một cú nhấp chuột Đầu tư bằng một cú nhấp chuột
 
Lịch sử tài khoản được lưu trữ Lịch sử tài khoản được lưu trữ trong 1 tháng