Công cụ tính toán Giao dịch

Cách sử dụng công cụ tính toán Ngoại hối?

Công cụ tính toán là công cụ đa năng, có thể hữu ích cho cả người mới bắt đầu và các chuyên gia của thị trường tài chính. Sử dụng công cụ tính toán, nhà đầu tư có cơ hội thực hiện tính toán thông số giao dịch trực tuyến, chọn chiến lược đầu tư hiệu quả hơn, và đưa ra quyết định tốt nhất có thể trước khi mở vị thế.

Công cụ tính toán Đầu tư cần những dữ liệu gì?

Để sử dụng công cụ tính toán Đầu tư, nhà giao dịch phải nhập dữ liệu ban đầu sau đây cho giao dịch:

 1. Chọn công cụ mà bạn sẽ đầu tư. Bạn có thể tìm thấy điều kiện chi tiết để đầu tư mỗi tài sản trên trang "Thông số kỹ thuật Hợp đồng".
 2. Số lượng lô được chỉ định.
 3. Chọn hạn mức cho hoạt động đầu tư của bạn. Công cụ tính toán của RM Investment Bank cung cấp hạn mức lên tới 1:100. Nêu rõ đồng tiền tài khoản của bạn.
 4. Sau khi nhấp vào “Calculate” (Tính toán), bạn sẽ nhận được tất cả thông số giao dịch của bạn.

Cách đọc dữ liệu tính toán nhận được từ công cụ tính toán Giao dịch?

Nhà đầu tư mới bắt đầu, người chưa hiểu rõ về đầu tư cặp tỷ giá, có thể yêu cầu giải thích dữ liệu tính toán mà họ nhận được từ công cụ tính toán Đầu tư.

 • Server (Máy chủ) là tên của máy chủ mà họ sử dụng để giao dịch tại RM Investment Bank. Máy chủ phải khớp với loại tài khoản. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn trong phần "Câu hỏi Thường gặp".
 • Contract size (Quy mô hợp đồng) tương đương với số tiền bạn đã đầu tư trên thị trường tiền tệ, được tính bằng giá trị lot tiêu chuẩn (100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở) nhân với số lot giao dịch.
 • Point value (Giá trị điểm) (giá trị thay đổi giá tài sản tối thiểu), được tính toán theo công thức sau đây:
   

  <One Point Value> = <Contract> * (<Price> + <One Point>) - <Contract> * <Price>

  trong đó:

  One Point Value (Giá trị Một điểm) là chi phí của một điểm bằng đồng tiền định giá.
  Quy mô Hợp đồng là khối lượng giao dịch bằng đồng tiền yết giá của công cụ đầu tư được chọn.
  Price (Giá) là giá của cặp tỷ giá.
  One Point (Một điểm) là bước giá (một điểm).


 • Spread (Chênh lệch) là chênh lệch giữa giá Bán và giá Mua.
 • Trên thị trường tiền tệ, nhà đầu tư phải trả phí qua đêm cho các vị thế qua đêm. Phí qua đêm phụ thuộc vào chênh lệch giữa tỷ giá phát hành của Ngân hàng Trung ương của đồng tiền yết giá và giá được báo của công cụ, và có thể âm hoặc dương.
 • Swap short (Phí qua đêm bán ra) là quy mô qua đêm đối với vị thế bán; Swap long (Phí qua đêm mua vào) là quy mô qua đêm đối với vị thế mua.
 • Margin (Ký quỹ) là loại tài sản thế chấp tài chính được nhà đầu tư sử dụng để chi trả cho rủi ro tín dụng. Số tiền ký quỹ phụ thuộc vào quy mô hợp đồng và hạn mức được chọn. Nó được tính theo công thức sau đây:
   

  <Margin> = <Contract Size> / <Leverage>

  trong đó:

  Contract Size (Quy mô Hợp đồng) là khối lượng giao dịch bằng đồng tiền yết giá của công cụ giao dịch được chọn.
  Tín dụng là quy mô hạn mức tín dụng.

Công cụ tính toán đầu tư cặp tỷ giá là công cụ nhằm thông báo cho nhà đầu tư về các thông số có thể xảy ra của các giao dịch trong tương lai và chi phí cần thiết để duy trì vị thế của họ. Những tính toán này không thể được coi là gợi ý hoặc khuyến nghị đầu tư tiền hoặc khuyến khích thực hiện giao dịch.