Những thay đổi trong Lịch đầu tư đầu tư năm 2022

 • Ngày 4 tháng 7 năm 2022

  Ngày quốc khánh Mỹ

  Các nền tảngR StocksTrader, Other platforms

  Chúng tôi xin thông báo sẽ có thay đổi đối với lịch đầu tư do Ngày Quốc khánh ở Mỹ.

  Lịch đầu tư này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và có thể thay đổi thêm.

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch đầu tư chứng khoán và ETF Mỹ


  • Ngày 4 tháng 7 năm 2022 - thị trường đóng cửa.
  • Ngày 5 tháng 7 năm 2022 - thị trường mở cửa như bình thường.

  Lịch đầu tư CFD trên cổ phiếu và ETF của Mỹ


  • Ngày 4 tháng 7 năm 2022 - thị trường đóng cửa.
  • Ngày 5 tháng 7 năm 2022 - thị trường mở cửa như bình thường.

  Lịch đầu tư CFD trên các chỉ số Mỹ (US500, US30 và NAS100) và chỉ số JPY225 của Nhật Bản


  • Ngày 4 tháng 7 năm 2022 - thị trường đóng cửa.
  • Ngày 5 tháng 7 năm 2022 - thị trường mở cửa như bình thường.

  Lịch đầu tư Kim loại (XAUUSD và XAGUSD) và CFD trên dầu (WTI.oil, BRENT.oil)


  • Ngày 4 tháng 7 năm 2022 - thị trường bắt đầu đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 5 tháng 7 năm 2022 - thị trường mở cửa như bình thường.

  Các nền tảng khác 

  Lịch đầu tư trên Kim loại (XAUUSD và XAGUSD), chỉ số Mỹ (US30Cash, US500Cash và USTECHCash), chỉ số Nhật Bản J225Cash và CFD trên dầu (Brent và WTI)


  • Ngày 4 tháng 7 năm 2022 - thị trường bắt đầu đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 5 tháng 7 năm 2022 - thị trường mở cửa như bình thường.

  Lịch đầu tư CFD trên chứng khoán Mỹ


  • Ngày 4 tháng 7 năm 2022 - thị trường đóng cửa.
  • Ngày 5 tháng 7 năm 2022 - thị trường mở cửa như bình thường.

  Vui lòng lưu ý những thay đổi về Lịch đầu tư trên khi lập kế hoạch hoạt đầu tư của mình.

 • 20/06/2022

  Ngày lễ Juneteenth tại Mỹ

  Các nền tảngCác nền tảng khác, R StocksTrader

  Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng những thay đổi sẽ được thực hiện với lịch đầu tư nhân dịp kỷ niệm Ngày lễ Juneteenth tại Mỹ.

  Lịch đầu tư này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể thay đổi thêm.

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch đầu tư trên cổ phiếu và quỹ ETF Mỹ


  • Ngày 20/06/2022 – không đầu tư.
  • Ngày 21/06/2022 – đầu tư bắt đầu như thường lệ.

  Lịch đầu tư cho CFD trên cổ phiếu và quỹ ETF Mỹ


  • Ngày 20 Tháng Sáu 2022 – không đầu tư.
  • Ngày 21 Tháng Sáu 2022 – đầu tư bắt đầu như thường lệ.

  Lịch đầu tư cho CFD trên chỉ số Mỹ (US500, US30 và NAS100) và chỉ số JPY225 của Nhật Bản


  • Ngày 20 Tháng Sáu 2022 – không đầu tư.
  • Ngày 21 Tháng Sáu 2022 – đầu tư bắt đầu như thường lệ.

  Lịch đầu tư cho Kim loại (XAUUSD và XAGUSD) và CFD trên dầu (Dầu WTI, dầu BRENT)


  • Ngày 20 Tháng Sáu 2022 – đầu tư dừng lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 21 Tháng Sáu 2022 – đầu tư bắt đầu như thường lệ.

  Các nền tảng khác 

  Lịch đầu tư trên Kim loại (XAU/USD và XAG/USD), Chỉ số của Mỹ (US30Cash, US500Cash, và USTECHCash), chỉ số J225Cash của Nhật Bản, và CFD trên dầu (Brent và WTI)


  • Ngày 20/06/2022 – đầu tư dừng lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 21/06/2022 – đầu tư bắt đầu như thường lệ.

  Lịch đầu tư cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


  • Ngày 20/06/2022 – không đầu tư.
  • Ngày 21/06/2022 – đầu tư bắt đầu như thường lệ.

  Vui lòng lưu ý những thay đổi về lịch đầu tư kể trên khi lập kế hoạch cho hoạt động đầu tư của bạn.

 • 30/05/2022,02/06/2022, 06/06/2022

  Hiện xuống và các ngày lễ ở Mỹ và Vương quốc Anh

  Các nền tảngCác nền tảng khác, R StocksTrader

  Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng các thay đổi sẽ được thực hiện đối với lịch đầu tư do lễ kỷ niệm Ngày tưởng niệm ở Mỹ, Ngày lễ Ngân hàng Mùa xuân Cuối tháng 5 ở Vương quốc Anh và Ngày lễ Hiện xuống ở một số quốc gia Châu Âu.

  Lịch đầu tư này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và có thể thay đổi thêm.

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch đầu tư trên CFD trên cổ phiếu và ETF của Mỹ


  • Ngày 30 tháng 5 năm 2022 - thị trường đóng cửa.
  • Ngày 31 tháng 5 năm 2022 - thị trường mở cửa như bình thường.

  Lịch đầu tư trên CFD trên các chỉ số Mỹ (US500, US30 và NAS100) và chỉ số JPY225 của Nhật Bản


  • Ngày 30 tháng 5 năm 2022 - thị trường đóng cửa.
  • Ngày 31 tháng 5 năm 2022 - thị trường mở cửa như bình thường.

  Lịch đầu tư cho CFD trên cổ phiếu Anh và chỉ số UK100


  • Ngày 02/06/2022 – không đầu tư.
  • Ngày 03/06/2022 – không đầu tư.
  • Ngày 04/06/2022 – đầu tư bắt đầu như thường lệ.

  Lịch đầu tư cho CFD trên các cổ phiếu của Đức, Áo, Đan Mạch và Na Uy


  • Ngày 06/06/2022 – không đầu tư.
  • Ngày 07/06/2022 - đầu tư bắt đầu như thường lệ.

  Lịch đầu tư trên Kim loại (XAUUSD và XAGUSD) và CFD trên dầu (WTI.oil, BRENT.oil)


  • Ngày 30 tháng 5 năm 2022 - thị trường đóng cửa vào lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 31 tháng 5 năm 2022 - thị trường mở cửa như bình thường.

  Các nền tảng khác 

  Lịch đầu tư trên Kim loại (XAUUSD và XAGUSD), chỉ số Mỹ (US30Cash, US500Cash và USTECHCash), chỉ số Nhật Bản J225Cash và CFD trên dầu (Brent và WTI)


  • Ngày 30 tháng 5 năm 2022 - thị trường đóng cửa vào lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 31 tháng 5 năm 2022 - thị trường mở cửa như bình thường.

  Lịch đầu tư CFD trên chứng khoán Mỹ


  • Ngày 30 tháng 5 năm 2022 - thị trường đóng cửa.
  • Ngày 31 tháng 5 năm 2022 - thị trường mở cửa như bình thường.

  Vui lòng lưu ý những thay đổi về lịch đầu tư trên khi lập kế hoạch hoạt động đầu tư của bạn.

 • Ngày 15 tháng 4 năm 2022

  Do ngày lễ Phục sinh

  Các nền tảngCác nền tảng khác, R StocksTrader

  Chúng tôi xin thông báo, do ngày lễ Phục sinh ở Mỹ và Châu Âu, sẽ có một số thay đổi đối với Lịch đầu tư vào Thứ Sáu Tuần Thánh Công giáo và Thứ Hai Phục sinh.

  Lịch này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và có thể thay đổi thêm.

  R StocksTrader nền tảng

  Lịch đầu tư của các cặp tiền tệ


  • Ngày 15 tháng 4 năm 2022 - thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
  • Ngày 18 tháng 4 năm 2022 - thị trường mở cửa trở lại

  Lịch đầu tư trên CFD trên chứng khoán và ETF của Mỹ


  • Ngày 15 tháng 4 năm 2022 - thị trường đóng cửa
  • Ngày 18 tháng 4 năm 2022 - thị trường mở cửa trở lại

  Lịch đầu tư CFD trên các chỉ số Mỹ (US500, US30, NAS100)


  • Ngày 15 tháng 4 năm 2022 - thị trường đóng cửa
  • Ngày 18 tháng 4 năm 2022 - thị trường mở cửa trở lại

  Lịch đầu tư CFD trên các chỉ số EU và Anh (GER30, UK100, FRA40, SPA35), chỉ số Úc AUS200 và chỉ số Nhật Bản J225


  • Ngày 15 tháng 4 năm 2022 - thị trường đóng cửa
  • Ngày 18 tháng 4 năm 2022 - thị trường đóng cửa
  • Ngày 19 tháng 4 năm 2022 - thị trường mở cửa trở lại

  Lịch đầu tư CFD trên cổ phiếu EU và Vương quốc Anh (ngoại trừ cổ phiếu Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển)


  • Ngày 15 tháng 4 năm 2022 - thị trường đóng cửa
  • Ngày 18 tháng 4 năm 2022 - thị trường đóng cửa
  • Ngày 19 tháng 4 năm 2022 - thị trường mở cửa trở lại

  Lịch đầu tư CFD trên cổ phiếu Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển


  • Ngày 13 tháng 4 năm 2022 - thị trường đóng cửa
  • Ngày 14 tháng 4 năm 2022 - thị trường đóng cửa
  • Ngày 15 tháng 4 năm 2022 - thị trường đóng cửa
  • Ngày 18 tháng 4 năm 2022 - thị trường đóng cửa
  • Ngày 19 tháng 4 năm 2022 - thị trường mở cửa trở lại

  Lịch đầu tư Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên Dầu Thô (BRENT.oil, WTI.oil)


  • Ngày 15 tháng 4 năm 2022 - thị trường đóng cửa
  • Ngày 18 tháng 4 năm 2022 - thị trường mở cửa trở lại

  Các nền tảng khác

  Lịch đầu tư của các cặp tiền tệ


  • Ngày 15 tháng 4 năm 2022 - thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
  • Ngày 18 tháng 4 năm 2022 - thị trường mở cửa trở lại

  Lịch đầu tư CFD trên các chỉ số Mỹ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) và chỉ số Nhật Bản JP225Cash


  • Ngày 15 tháng 4 năm 2022 - thị trường đóng cửa
  • Ngày 18 tháng 4 năm 2022 - thị trường mở cửa trở lại

  Lịch đầu tư của CFD trên chỉ số DE40Cash của Đức


  • Ngày 15 tháng 4 năm 2022 - thị trường đóng cửa
  • Ngày 18 tháng 4 năm 2022 - thị trường đóng cửa
  • Ngày 19 tháng 4 năm 2022 - thị trường mở cửa trở lại

  Lịch đầu tư trên Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên dầu (Brent, WTI)


  • Ngày 15 tháng 4 năm 2022 - thị trường đóng cửa
  • Ngày 18 tháng 4 năm 2022 - thị trường mở cửa trở lại

  Lịch đầu tư CFD trên chứng khoán Mỹ


  • Ngày 15 tháng 4 năm 2022 - thị trường đóng cửa
  • Ngày 18 tháng 4 năm 2022 - thị trường mở cửa trở lại

  Vui lòng lưu ý những thay đổi về Lịch đầu tư trên khi lập kế hoạch đầu tư của bạn.

 • Ngày 13 tháng 3 năm 2022, ngày 13 tháng 3 năm 2022

  Chuyển sang Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban

  Các nền tảngCác nền tảng khác, R StocksTrader

  Chúng tôi thông báo cho bạn rằng vào ngày 13 tháng 3 năm 2022, Hoa Kỳ sẽ chuyển từ Giờ tiêu chuẩn sang Giờ mùa hè. Ở Châu Âu, việc thay đổi từ DST sang Giờ tiêu chuẩn sẽ có hiệu lực vào ngày 27 tháng 3 năm 2022. Do đó, sẽ có nhiều thay đổi hơn đối với lịch đầu tư *.

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch đầu tư của Chứng khoán Mỹ và ETF, CFD trên Chứng khoán Mỹ và ETF


  • Từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022, đầu tư cổ phiếu và ETF Hoa Kỳ, CFD trên cổ phiếu và ETF Hoa Kỳ sẽ được mở và đóng cửa sớm hơn bình thường 1 giờ (giờ máy chủ).
   Phiên đầu tư (thời gian máy chủ): 03:30 PM - 10:00 PM.

  Lịch đầu tư của CFDs trên dầu (BRENT.oil, WTI.oil) và CFD trên các chỉ số Hoa Kỳ (NAS100, US30, US500)


  • Từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022, đầu tư CFD trên Oil sẽ được mở và đóng cửa sớm hơn bình thường 1 giờ (giờ máy chủ).
   Phiên đầu tư (thời gian máy chủ): 02:00 AM - 10:15 PM.

  Lịch đầu tư của Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) 


  • Từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022, đầu tư CFD trên Kim loại sẽ được mở và đóng sớm hơn bình thường 1 giờ (giờ máy chủ).
   Phiên đầu tư (thời gian máy chủ): 12:05 AM - 10:55 PM.

  Lịch đầu tư của tất cả các cặp tiền


  • Từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022, đầu tư tất cả các cặp tiền tệ sẽ bị dừng trong khoảng thời gian sớm hơn bình thường 1 giờ (giờ máy chủ).
   Khoảng thời gian (thời gian máy chủ): 11:00 PM - 11:15 PM.
  • Bắt đầu từ ngày 28 tháng 3 năm 2022, tất cả các cặp tiền tệ sẽ khả dụng để đầu tư trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật của hợp đồng.

  Lưu ý, vào ngày 18 và 25 tháng 3 năm 2022, đầu tư trên tất cả các công cụ, bao gồm cả Tiền điện tử, ở tất cả các nền tảng sẽ đóng cửa lúc 11:00 tối theo giờ máy chủ. 

  Các nền tảng khác

  Lịch đầu tư CFD trên các chỉ số Hoa Kỳ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) và dầu (Brent, WTI)


  • Từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022, đầu tư CFD trên các chỉ số Hoa Kỳ và Dầu sẽ được mở và đóng cửa sớm hơn bình thường 1 giờ (giờ máy chủ).
   Phiên đầu tư (thời gian máy chủ): 02:00 AM - 10:15 PM.

  Lịch đầu tư trên Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên chỉ số JP225Cash


  • Từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022, đầu tư CFD trên Kim loại và CFD trên chỉ số JP225Cash sẽ được mở và đóng sớm hơn bình thường 1 giờ (giờ máy chủ).
   Phiên đầu tư (thời gian máy chủ): 12:05 AM - 10:55 PM.

  Lịch đầu tư CFD trên chứng khoán Hoa Kỳ


  • Từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022, đầu tư CFD trên chứng khoán Hoa Kỳ sẽ được mở và đóng cửa sớm hơn bình thường 1 giờ (giờ máy chủ).
   Phiên đầu tư (thời gian máy chủ): 03:31 PM - 09:59 PM.

  Lưu ý , vào ngày 18 và 25 tháng 3 năm 2022, đầu tư trên tất cả các công cụ ở tất cả các nền tảng sẽ đóng cửa lúc 11:00 tối theo giờ máy chủ. Ngoài ra, từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022, thời gian đáo hạn hợp đồng ngân hàng sẽ từ 10:00 PM đến 12:30 AM theo giờ máy chủ. Do đó, điều này có thể dẫn đến gián đoạn ngắn hạn trong việc báo giá và dãn spread.

  Vui lòng tính đến những thay đổi này trong lịch khi lập kế hoạch hoạt động đầu tư của bạn.

  * – Lịch trình này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và có thể được thay đổi bởi nhà cung cấp.

 • Ngày 21 tháng 2 năm 2022

  Ngày Tổng thống tại Mỹ

  Các nền tảngCác nền tảng khác, R StocksTrader

  Chúng tôi xin thông báo, do ngày nghỉ lễ ở Hoa Kỳ, Ngày Tổng thống, sẽ có một số thay đổi đối với lịch đầu tư*.

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch đầu tư trên cổ phiếu Hoa Kỳ, CFD trên cổ phiếu Hoa Kỳ và ETF


  • Ngày 21 tháng 2 năm 2022 - thị trường đóng cửa.
  • Ngày 22 tháng 2 năm 2022 - thị trưởng mở cửa như bình thường.

  Lịch đầu tư CFD trên các chỉ số Hoa Kỳ (US500, US30, NAS100)


  • Ngày 21 tháng 2 năm 2022 - thị trường đóng cửa.
  • Ngày 22 tháng 2 năm 2022 - thị trưởng mở cửa như bình thường.

  Lịch trình đầu tư trên Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên Dầu thô (BRENT.oil, WTI.oil)


  • Ngày 21 tháng 2 năm 2022 - thị trường đóng cửa.
  • Ngày 22 tháng 2 năm 2022 - thị trường mở cửa như bình thường.

  Các nền tảng khác

  Lịch đầu tư CFD trên các chỉ số Hoa Kỳ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) và chỉ số Nhật Bản JP225Cash


  • Ngày 21 tháng 2 năm 2022 - đầu tư dừng lại lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 22 tháng 2 năm 2022 - thị trưởng mở cửa như bình thường.

  Lịch đầu tư trên Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên dầu (Brent, WTI)


  • Ngày 21 tháng 2 năm 2022 - đầu tư dừng lại lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 22 tháng 2 năm 2022 - thị trưởng mở cửa như bình thường.

  Lịch đầu tư CFD trên chứng khoán Hoa Kỳ


  • Ngày 21 tháng 2 năm 2022 - thị trường đóng cửa.
  • Ngày 22 tháng 2 năm 2022 - thị trưởng mở cửa như bình thường.

  Vui lòng để tâm đến những thay đổi trên khi lập kế hoạch đầu tư của bạn.

  * – Lịch trình này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và có thể thay đổi thêm.

 • Ngày 17/01/2022

  Ngày sinh của Martin Luther King Jr.

  Các nền tảngCác nền tảng khác, R StocksTrader

  Chúng tôi thông báo với bạn rằng do kỳ nghỉ lễ ở Mỹ, Vua Martin Luther Jr. Tại Mỹ, lịch đầu tư sẽ có một số thay đổi*.

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch đầu tư với cổ CFD trên cổ phiếu Hoa Kỳ và ETF


  • Ngày 17 tháng 1 năm 2022 - không đầu tư.
  • Ngày 18 tháng 1 năm 2022 - đầu tư như bình thường.

  Lịch đầu tư với cổ phiếu Hoa Kỳ, CFD trên cổ phiếu Hoa Kỳ và ETF


  • Ngày 17 tháng 1 năm 2022 - không đầu tư.
  • Ngày 18 tháng 1 năm 2022 - đầu tư như bình thường.

  Lịch đầu tư với kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD vào dầu thô (BRENT.oil, WTI.oil)


  • Ngày 17 tháng 1 năm 2022 - không đầu tư.
  • Ngày 18 tháng 1 năm 2022 - đầu tư như bình thường.

  Các Các nền tảng khác

  Lịch đầu tư với CFD trên các chỉ số Hoa Kỳ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) và chỉ số Nhật Bản JP225Cash


  • Ngày 17 tháng 1 năm 2022 - hoạt động đầu tư dừng lại lúc 7:45 tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 18 tháng 1 năm 2022 - đầu tư như bình thường.

  Lịch đầu tư với kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD vào dầu (Brent, WTI)


  • Ngày 17 tháng 1 năm 2022 - hoạt động đầu tư dừng lại lúc 7:45 tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 18 tháng 1 năm 2022 - đầu tư như bình thường.

  Lịch đầu tư với CFD trên chứng khoán Hoa Kỳ


  • Ngày 17 tháng 1 năm 2022 - không đầu tư.
  • Ngày 18 tháng 1 năm 2022 - đầu tư như bình thường.

  Vui lòng lưu ý những thay đổi về Lịch đầu tư trên khi lập kế hoạch đầu tư của bạn.

  * – Lịch đầu tư này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và có thể được thay đổi thêm.