An toàn cho Tiền của Khách hàng

RM Investment Bank Ltd là thành viên của Tập đoàn RoboMarkets đã hoạt động từ năm 2013. Công ty được quản lý bởi Labuan FSA và có giấy phép số 210138BI.

Đăng ký

Tiền của khách hàng được bảo vệ tại RM Investment Bank Ltd bằng cách nào?

Nhà môi giới Được quản lý

RM Investment Bank Ltd là một ngân hàng châu Á có giấy phép môi giới đặc biệt tại Cơ quan Dịch vụ Tài chính Labuan (Labuan FSA) No.210138BI.

Bảo vệ Tài khoản khỏi Số dư âm

Trong trường hợp biến động thị trường không cho phép khách hàng giữ số dư dương trên tài khoản giao dịch của mình, RM Investment Bank Ltd tự động tăng số dư thành 0 và khách hàng không phải trả bất kỳ thứ gì cho việc này.

Bảo vệ web

Công ty sử dụng công nghệ web tiên tiến để bảo vệ thông tin cá nhân và tiền của bạn khỏi bị hack. Bạn có thể bảo mật dữ liệu của mình ngay cả khi email của bạn đã bị bẻ khóa.

Các tài khoản được tách biệt

RM Investment Bank Ltd giữ tiền của Công ty tách biệt khỏi tiền của khách hàng, do đó đảm bảo chúng an toàn và bảo mật khỏi bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp nào.

Xác thực hai bước

Xác thực hai bước là cơ hội tuyệt vời để bảo vệ Khu vực Thành viên của bạn ngay cả khi email của bạn đã bị bẻ khóa. Chúng tôi cho phép bạn tăng cường tính bảo mật Khu vực Thành viên và bảo vệ thông tin cá nhân và tiền của bạn khỏi những kẻ tấn công sử dụng SMS và mã dự phòng.

Đọc thêm