อย่าพลาดวันถอนเงินฟรีครั้งต่อไป!

 

โปรแกรม "ถอนเงินฟรี"

  • ภายในกรอบของโปรแกรม ลูกค้ามีโอกาสที่จะถอนเงินจากส่วนสมาชิกของพวกเขาเดือนละ 2 ครั้งโดยไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นใดๆ
  • คุณสามารถใช้โปรแกรมได้เฉพาะวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือนตามปฏิทิน เวลาเซิร์ฟเวอร์ตลอดทั้งวัน
  • วันที่กล่าวข้างต้นของสัปดาห์ ลูกค้าสามารถถอนเงินได้โดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นใดๆ ผ่านระบบการชำระเงินที่มีอยู่เพียงวันละ 1 ครั้งเท่านั้น
  • RM Investment Bank ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการนี้แก่ลูกค้าตามดุลยพินิจโดยแจ้งล่วงหน้า