การเปลี่ยนแปลงตารางการลงทุนปี 2022

 • 4 กรกฎาคม 2022

  วันประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกา

  แพลตฟอร์มR StocksTrader, Other platforms

  เรากำลังแจ้งให้คุณทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทุนเนื่องจากวันประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกา

  ตารางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในอนาคต

  แพลตฟอร์ม RstocksTrader

  กำหนดการลงทุนหุ้นสหรัฐและ ETF


  • 4 กรกฎาคม 2022 – ไม่มีการลงทุน
  • 5 กรกฎาคม 2022 – การลงทุนเริ่มต้นตามปกติ

  กำหนดการลงทุน CFD ในหุ้นสหรัฐ และ ETF


  • 4 กรกฎาคม 2022 – ไม่มีการลงทุน
  • 5 กรกฎาคม 2022 – การลงทุนเริ่มต้นตามปกติ

  กำหนดการลงทุน CFD ในดัชนีสหรัฐ (US500, US30 และ NAS100) และดัชนีญี่ปุ่น JPY225


  • 4 กรกฎาคม 2022 – ไม่มีการลงทุน
  • 5 กรกฎาคม 2022 – การลงทุนเริ่มต้นตามปกติ

  กำหนดการลงทุนโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD) และ CFD สำหรับน้ำมัน (WTI.oil, BRENT.oil)


  • 4 กรกฎาคม 2022 – การลงทุนหยุด ณ เวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 5 กรกฎาคม 2022 – การลงทุนเริ่มต้นตามปกติ

  แพลตฟอร์มต่างๆ

  ตารางการลงทุนโลหะมีค่า (XAUUSD และ XAGUSD) ดัชนีสหรัฐ (US30Cash, US500Cash และ USTECHCash) ดัชนี J225Cash ของญี่ปุ่น และ CFD สำหรับน้ำมัน (Brent และ WTI)


  • 4 กรกฎาคม 2022 – การลงทุนหยุด ณ เวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 5 กรกฎาคม 2022 – การลงทุนเริ่มต้นตามปกติ

  กำหนดการลงทุน CFD ในหุ้นสหรัฐ


  • 4 กรกฎาคม 2022 – ไม่มีการลงทุน
  • 5 กรกฎาคม 2022 – การลงทุนเริ่มต้นตามปกติ

  โปรดทราบการเปลี่ยนแปลงตารางการลงทุนข้างต้นเพื่อวางแผนกิจกรรมการลงทุนของคุณ

 • 20 มิถุนายน 2022

  20 มิถุนายน นี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในสหรัฐอเมริกา

  แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มอื่นๆ, R StocksTrader
 • 30 พฤษภาคม 2022, 2 มิถุนายน 2022, 6 มิถุนายน 2022

  นหยุดของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร

  แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มอื่นๆ, R StocksTrader

  เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องจากวันหยุด วันMemorial Day ในสหรัฐอเมริกา และ วันหยุดธนาคารปลายเดือนพฤษภาคม ในสหราชอาณาจักร ตราสารต่างๆจะถูกซื้อขายตามตารางเวลาที่เปลี่ยนแปลง*  

  กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

  แพลตฟอร์ม R StocksTrader

  กำหนดการลงทุน CFD ในหุ้นสหรัฐฯ และ ETF


  • 30 พฤษภาคม 2022 – ไม่มีการลงทุน
  • 31 พฤษภาคม 2022 – เริ่มการลงทุนตามปกติ

  กำหนดการลงทุน CFD ในดัชนีสหรัฐ (US500, US30 และ NAS100) และดัชนีญี่ปุ่นJPY225


  • 30 พฤษภาคม 2022 – ไม่มีการลงทุน
  • 31 พฤษภาคม 2022 – เริ่มการลงทุนตามปกติ

  กำหนดการลงทุน CFD ในหุ้นสหราชอาณาจักรและดัชนี UK100


  • 2 มิถุนายน 2022 – ไม่มีการลงทุน
  • 3 มิถุนายน 2022 – ไม่มีการลงทุน
  • 4 มิถุนายน 2022 – การลงทุนตามปกติ

  ตารางการลงทุน CFD ของหุ้นเยอรมัน ออสเตรีย เดนมาร์ก และนอร์เวย์


  • 6 มิถุนายน 2022 – ไม่มีการลงทุน
  • 7 มิถุนายน 2022 - การลงทุนตามปกติ

  กำหนดการลงทุนโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD) และ CFDน้ำมัน (WTI.oil, BRENT.oil)


  • 30 พฤษภาคม 2022 – การลงทุนสิ้นสุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 31 พฤษภาคม 2022 – เริ่มการลงทุนตามปกติ

  แพลตฟอร์มต่างๆ

  ตารางการลงทุนโลหะมีค่า (XAUUSD และ XAGUSD) ดัชนีสหรัฐ (US30Cash, US500Cash และ USTECHCash) ดัชนี J225Cash ของญี่ปุ่น และ CFDน้ำมัน (Brent และ WTI)


  • 30 พฤษภาคม 2022 – การลงทุนสิ้นสุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 31 พฤษภาคม 2022 – เริ่มการลงทุนตามปกติ

  ตารางเวลาการลงทุน CFD ในหุ้นสหรัฐ


  • 30 พฤษภาคม 2022 – ไม่มีการลงทุน
  • 31 พฤษภาคม 2022 – เริ่มการลงทุนตามปกติ

  หากคุณวางแผนที่จะทำการลงทุน โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการลงทุนข้างต้น

 • 15 เมษายน 2022

  ช่วงวันหยุดอีสเตอร์

  แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มอื่นๆ, R StocksTrader

  เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องจากวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการลงทุนในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ของคาทอลิกและวันจันทร์อีสเตอร์.

  กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

  แพลตฟอร์ม R StocksTrader

  กำหนดการลงทุนคู่สกุลเงิน


  • 15 เมษายน 2022 - การลงทุนหยุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

  กำหนดการลงทุน CFD ของหุ้นสหรัฐฯ และ ETF


  • 15 เมษายน 2022 - ไม่มีการลงทุน
  • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

  ตารางเลาการลงทุน CFD ในดัชนีสหรัฐ (US500, US30, NAS100)


  • 15 เมษายน 2022 - ไม่มีการลงทุน
  • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

  กำหนดการลงทุน CFD ในดัชนีสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร (GER30, UK100, FRA40, SPA35), ดัชนีออสเตรเลีย AUS200 และดัชนีญี่ปุ่น J225


  • 15 เมษายน 2022 - ไม่มีการลงทุน
  • 18 เมษายน 2022 - ไม่มีการลงทุน
  • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

  กำหนดการลงทุน CFD หุ้นสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร (ยกเว้นหุ้นเดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดน)


  • 15 เมษายน 2022 - ไม่มีการลงทุน
  • 18 เมษายน 2022 - ไม่มีการลงทุน
  • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

  กำหนดการลงทุน CFD หุ้นเดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดน


  • 13 เมษายน 2022 - ไม่มีการลงทุน
  • 14 เมษายน 2022 - ไม่มีการลงทุน
  • 15 เมษายน 2022 - ไม่มีการลงทุน
  • 18 เมษายน 2022 - ไม่มีการลงทุน
  • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

  ตารางเวลาการลงทุนโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD) และ CFDsของน้ำมันดิบ (BRENT.oil, WTI.oil)


  • 15 เมษายน 2022 - ไม่มีการลงทุน
  • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

  แพลตฟอร์มอื่นๆ

  กำหนดการลงทุนคู่สกุลเงิน


  • 15 เมษายน 2022 - การลงทุนหยุดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

  กำหนดการลงทุน CFD ในดัชนีสหรัฐ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash


  • 15 เมษายน 2022 - ไม่มีการลงทุน
  • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

  กำหนดการลงทุน CFD ดัชนีเยอรมัน DE40Cash


  • 15 เมษายน 2022 - ไม่มีการลงทุน
  • 18 เมษายน 2022 - ไม่มีการลงทุน
  • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

  กำหนดการลงทุนโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD) และ CFD น้ำมัน (Brent, WTI)


  • 15 เมษายน 2022 - ไม่มีการลงทุน
  • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

  ตารางเวลาการลงทุน CFD ในหุ้นสหรัฐ


  • 15 เมษายน 2022 - ไม่มีการลงทุน
  • 18 เมษายน 2022 - ซื้อขายตามปกติ

  หากคุณวางแผนที่จะทำการลงทุน โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการลงทุนข้างต้น

 • 13 มีนาคม 2022, 27 มีนาคม 2022

  เปลี่ยนเป็นเวลา Daylight Saving

  แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มอื่นๆ, R StocksTrader
 • 21 กุมภาพันธ์ 2022

  วันประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา

  แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มอื่นๆ, R StocksTrader

  เรากำลังแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ในสหรัฐอเมริกา วันประธานาธิบดี จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการลงทุนบางประการ*

  แพลตฟอร์ม R StocksTrader

  ตารางเวลาการลงทุนหุ้นสหรัฐ ,CFD หุ้นสหรัฐ และ ETF


  • 21 กุมภาพันธ์ 2022 – ไม่มีการลงทุน
  • 22 กุมภาพันธ์ 2022 – การลงทุนตามเวลาปกติ

  ตารางเลาการลงทุน CFD ในดัชนีสหรัฐ (US500, US30, NAS100)


  • 21 กุมภาพันธ์ 2022 – ไม่มีการลงทุน
  • 22 กุมภาพันธ์ 2022 – การลงทุนตามเวลาปกติ

  ตารางเวลาการลงทุนโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD) และ CFDsของน้ำมันดิบ (BRENT.oil, WTI.oil)


  • 21 กุมภาพันธ์ 2022 – ไม่มีการลงทุน
  • 22 กุมภาพันธ์ 2022 – การลงทุนตามเวลาปกติ

  แพลตฟอร์มอื่นๆ

  ตารางเวลาการลงทุน CFD ในดัชนีสหรัฐ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash


  • 21 กุมภาพันธ์ 2022 – การลงทุนปิดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 22 กุมภาพันธ์ 2022 – การลงทุนตามเวลาปกติ

  กำหนดการลงทุนโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD) และ CFD น้ำมัน (Brent, WTI)


  • 21 กุมภาพันธ์ 2022 – การลงทุนปิดเวลา 19:40 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 22 กุมภาพันธ์ 2022 – การลงทุนตามเวลาปกติ

  ตารางเวลาการลงทุน CFD ในหุ้นสหรัฐ


  • 21 กุมภาพันธ์ 2022 – ไม่มีการลงทุน
  • 22 กุมภาพันธ์ 2022 – การลงทุนตามเวลาปกติ

  หากคุณวางแผนที่จะทำการลงทุน โปรดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการลงทุนข้างต้น

  *  – กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

 • 17 มกราคม 2022

  วันมาร์ติน ลูเธอร์ จูเนียร์

  แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มอื่นๆ, R StocksTrader

  เรากำลังแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ในสหรัฐอเมริกา วันมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ วันหยุดประจำชาติสหรัฐอเมริกา จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการลงทุน*

  แพลตฟอร์ม R StocksTrader

  กำหนดการลงทุน CFD หุ้นสหรัฐฯ และ ETF


  • 17 มกราคม 2022 – ไม่มีการลงทุน
  • 18 มกราคม 2022 –การลงทุนตามเวลาตามปกติ

  ตารางเวลาการลงทุน CFD ในดัชนีสหรัฐ (US500, US30, NAS100)


  • 17 มกราคม 2022 – ไม่มีการลงทุน
  • 18 มกราคม 2022 –การลงทุนตามเวลาตามปกติ

  ตารางเวลาการลงทุนในโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD) และ CFDsของน้ำมันดิบ (BRENT.oil, WTI.oil)


  • 17 มกราคม 2022 – ไม่มีการลงทุน
  • 18 มกราคม 2022 –การลงทุนตามเวลาตามปกติ

  แพลตฟอร์มอื่นๆ

  ตารางเวลาการลงทุน CFD ดัชนีสหรัฐ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) และดัชนีญี่ปุ่น JP225Cash


  • 17 มกราคม 2565 – การลงทุนสิ้นสุดเวลา 19:45 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 18 มกราคม 2565 –การลงทุนตามเวลาตามปกติ

  ตารางการลงทุนในโลหะมีค่า (XAUUSD, XAGUSD) และ CFD น้ำมัน (Brent, WTI)


  • 17 มกราคม 2565 – การลงทุนสิ้นสุดเวลา 19:45 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
  • 18 มกราคม 2565 –การลงทุนตามเวลาตามปกติ

  ตารางการลงทุน CFD หุ้นสหรัฐ


  • 17 มกราคม 2022 – ไม่มีการลงทุน
  • 18 มกราคม 2022 –การลงทุนตามเวลาตามปกติ

  โปรดทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาลงทุนหากคุณวางแผนที่จะทำการลงทุน

  *  – กำหนดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม