ระเบียบข้อบังคับ RM Investment Bank Ltd

RM Investment Bank Ltd เป็นสมาชิกของ RoboMarkets Group ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2013

Labuan FSA

RM Investment Bank Ltd. ได้รับอนุญาตจาก Labuan Financial Services เพื่อดำเนินธุรกิจวาณิชธนกิจ ใบอนุญาตเลขที่ 210138BI

Labuan FSA (Financial Services Authority) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของลาบวน (มาเลเซีย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 1996 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริการทางการเงินของลาบวน 1996 (Labuan Financial Services Authority Act 1996) Labuan FSA รับผิดชอบการดำเนินงานและการจัดการ Labuan International Business and Financial Centre (Labuan IBFC)

เป้าหมายหลักของ Labuan FSA คือการออกใบอนุญาตและการควบคุมกิจกรรมของบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้ Labuan IBFC รวมทั้งตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานขององค์กรเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานภายในและระหว่างประเทศผ่านเขตอำนาจศาล

นอกจากนั้นหน่วยงานกำกับดูแลนี้ยังเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เช่น Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) และ International Organisation of Securities Commissions (IOSCO)

เว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแล: Labuan Financial Services Authority