คำเตือนความเสี่ยง

ก่อนที่คุณจะเข้าสู่ตลาดสกุลเงินและตลาดหุ้น คุณต้องจำไว้ว่าการลงทุนในคู่สกุลเงินและตราสารทางการเงินอื่นๆมีความเสี่ยงอยู่เสมอ ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการผันผวนทางการเงิน ไม่เพียงแต่จะทำให้เงินทุนของคุณเพิ่มขึ้น แต่อาจทำให้คุณสูญเสียเงินทุนทั้งหมด

ดังนั้นลูกค้าของเราจึงต้องรับรองกับ RM Investment Bank ว่าเข้าใจถึงผลกระทบที่เป็นไปได้ทั้งหมดของความเสี่ยงดังกล่าว อันได้แก่ ข้อมูลเฉพาะ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับทั้งหมดที่ควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์การลงทุน รวมถึงกิจกรรมขององค์กร ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง ลูกค้าเข้าใจดีว่ามีความเสี่ยงเฉพาะ และมีปัจจัยที่เข้ามามีผลกระทบต่อราคา อัตราแลกเปลี่ยน และผลิตภัณฑ์ในการลงทุน

ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงสภาพคล่องที่ลดลง การเปลี่ยนแปลงของราคา ความผันผวนสูงและสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ก่อนที่คุณเปิดบัญชีกับเรา ควรศึกษารายละเอียดข้อตกลง ตลอดจนหลักการพื้นฐานและกฎเกณฑ์ของตลาดการเงิน

RM Investment Bank ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากข้อจำกัดของรัฐบาล กฎระเบียบของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือตลาดหุ้น การดำเนินการทางทหาร การระงับการลงทุน และสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม