Apa yang perlu saya lakukan jika akaun transit tidak mempunyai dana yang cukup untuk mendepositkan akaun pelaburan?

Dalam perkara ini, terdapat beberapa pilihan:

  • Masukkan jumlah kekurangan ke akaun transit dan kemudian depositkan akaun pelaburan.
  • Depositkan jumlah kekurangan ke akaun transit dari akaun transit lain dan kemudian depositkan akaun pelaburan.
  • Deposit akaun pelaburan dengan jumlah yang ada di akaun transit dan kemudian depositkan akaun pelaburan dari akaun transit yang lain.