Mengapa baki akaun transit berbeza dengan jumlah baki akaun pelaburan dalam mata wang yang sama?

Baki Wallet tidak menunjukkan jumlah baki akaun pelaburan. Dana Wallet tidak mempengaruhi jumlah dana pada akaun pelaburan.