Apakah yang ditawarkan oleh Wallet RM Investment Bank?

RM Investment Bank Wallet adalah "kunci" untuk mengawal semua dana anda di RM Investment Bank. Wallet mewakili beberapa akaun dengan mata wang asas yang berbeza, yang digabungkan dalam perkhidmatan pembayaran yang sama.

Anda boleh menggunakan Wallet:

  • Untuk menyimpan dana, yang tidak terlibat dalam pelaburan.
  • Sebagai "stesen pemindahan" untuk memindahkan dana ke akaun pelaburan.
  • Untuk mengeluarkan keuntungan anda.

Wallet membolehkan anda medeposit dan mengeluarkan dana, serta mengedarkan antara akaun-akaun anda termasuk akaun transit Wallet menggunakan perkhidmatan pemindahan dalaman.