Apakah deposit minimum?

Deposit minimum ialah 100 USD.