Kenapa pesanan itu tidak dilaksanakan pada harga yang dpamerkan?

Jenis-jenis pesanan berikut boleh dilaksanakan tidak pada harga yang diisytiharkan: Berhenti Beli , Berhenti Jual, dan Stop Loss.

Apabila order ini dicetuskan, sistem menghantar pesanan Pasaran, yang dilaksanakan pada harga semasa pada saat pemprosesan pesanan. Inilah sebabnya mengapa terdapat perbezaan di antara harga yang dinyatakan dalam order tertunda dan harga pelaksanaan.

Lain-lain jenis pesanan yang belum selesai, Had Beli, Had Jual, dan Ambil Untung, dilaksanakan pada harga yang dinyatakan atau lebih baik, jika harga tersebut wujud di pasaran apabila ia dilaksanakan.