Apakah yang akan saya lakukan jika saya telah memasukkan maklumat yang tidak betul semasa pendaftaran?

Untuk menukar maklumat peribadi yang dinyatakan dalam Kawasan Keahlian anda, anda perlu menghubungi Live Support kami.