Bolehkah mendaftar Kawasan Keahlian untuk entiti yang berdaftar?

Ya, boleh. Untuk medaftar Kawasan Keahlian bagi entiti yang berdaftar, anda perlu:

1. Daftarkan Kawasan Keahlian menggunakan maklumat peribadi orang tersebut, yang mengawal akaun.
2. Hantar salinan semua dokumen yang diperlukan ke [email protected]

Senarai dokumen yang diperlukan dari entiti berdaftar:

 • Perakuan pemerbadanan
 • Sijil Alamat Berdaftar
 • Sijil Pengarah dan Setiausaha
 • Memorandum dan Artikel Persatuan
 • Resolusi Lembaga Pengarah untuk pembukaan akaun dan pemberian kuasa kepada mereka yang akan mengendalikannya
 • Sijil Pemegang Saham
 • Sijil Good Standing - yang dikeluarkan oleh Pendaftar
 • Salinan Surat Ikatan Amanah / Perjanjian (jika berkenaan)
 • Imbas salinan laporan juruaudit bagi tahun kewangan terakhir atau dokumen bersamaan yang mengesahkan sumber dana
 • Dokumen untuk semua individu berikut:
  • Pengarah.
  • Pemegang saham.
  • Penerima akhir.
  • Penandatangan.

Sila ambil perhatian bahawa:

Sekiranya Kawasan Keahlian didaftarkan kepada orang perseorangan dan akaun yang dilampirkan ke Akaun Live ini sebelum ini didepositkan oleh orang perseorangan, akaun ini tidak boleh memperoleh status "Akaun Korporat". Sila daftar Kawasan Keahlian baru kepada entiti sah dan hantar permintaan daripadanya.

Dalam kes apabila pemegang saham langsung /segera dan utama adalah entiti sah lain, Syarikat perlu mengesahkan struktur pemilikan dan identiti orang perseorangan, yang merupakan pemilik benefisial dan/atau mengawal entiti sah lain berdasarkan di atas dokumen yang dinyatakan.

Semua dokumen, bersama-sama dengan dokumen asal,harus diterjemah ke dalam bahasa Inggeris dan ditandatangani dan dicop oleh notari.