Bagaimana berisiko adalah operasi di pasaran pertukaran?

Melabur mata wang, saham, dan produk pelaburan lain adalah sifat pasaran dan selalu melibatkan risiko yang besar. Melabur mata wang, saham, dan produk pelaburan lain adalah sifat pasaran dan selalu melibatkan risiko yang besar.

Anda boleh menguruskan risiko (nisbah kemungkinan kerugian kewangan kepada keuntungan) dengan menggunakan nilai credit line dan jenis pesanan tertentu (Stop Loss / Take Profit) atau alat lain yang tersedia. Anda harus sentiasa ingat bahawa lebih tinggi credit line dan kemungkinan keuntungan, lebih tinggi tahap risiko.