Apakah satu lot?

Lot ialah unit urus niaga dalam operasi pelaburan.